Od 3 grudnia 2013 roku w każdy wtorek i czwartek (z wyłączeniem świąt) w godzinach od 7.00 do 17.00 mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański będą mogli korzystać z miejsca przyjmowania odpadów z papieru, szkła i tworzyw sztucznych zlokalizowanym w Rusocinie przy ul. Transportowej 2 (siedziba firmy Altvater Piła Sp. z o.o.).

Pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym Pani Wójt przedstawiła propozycję budżetu gminy na rok 2014. W budżecie znalazły się następujące inwestycje związane z Żukczynem:

1. Remont drogi nr 2218G Rusocin - Żukczyn - Kaczki (udział Gminy Pruszcz Gdański w zadaniu realizowanym przez Powiat Gdański).

2. Wykonanie ulicy Lipowej (nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie), etap I - 1.400.000 zł.

3. Projekt techniczny wykonania ulicy Nad Potokiem (nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie) - 35.000 zł.

4. Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej - 50.000 zł.

Obecnie projekt trafi do komisji Rady Gminy.

                                                                         Sołtys

                                                                    Marek Hojczyk

Zgodnie z informacją przekazaną przez firmę Alvatar w listopadzie i grudnia ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów segregowanych (papier, plastik, szkło) w Żukczynie.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych pozostaje bez zmian.

Szczegóły w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Gminy Pruszcz Gdański w tym miesiącu (październik 2013) odbiór odpadów: papier, plastik, szkło w Żukczynie

odbędzie się w czwartek 17.10.2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie zaprasza na drugą edycję bezpłatnego komputerowego kursu językowego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest adresowany do osób, które chcą nauczyć się angielskiego.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie zaprasza mieszkańców do współudziału w nowym przedsięwzięciu – organizacji wystawy dokumentującej dawniejsze (przedwojenne, tuż powojenne bądź jeszcze wcześniejsze) życie na terenie dzisiejszej gminy Pruszcz Gdański.

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.