W dniu 31 sierpnia 2013 r. (sobota) o godzinie 14.00 na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Rotmance odbędzie się Gminny Festyn Rekreacyjno - Sportowy i V Olimpiada Sołectw. Zapraszam wszystkich mieszkańców Sołectwa Żukczyn do udziału w imprezie, a osoby chętne do startu w Olimpiadzie Sołectw proszę o osobiste zgłoszenie do dnia 27 sierpnia w świetlicy wiejskiej, gdzie jest do wglądu regulamin uczestnictwa i wykaz konkurencji dla dorosłych i dzieci. Jeśli uda się nam zgromadzić reprezentację sołectwa, to w dniu 28 sierpnia potwierdzę jej udział w zawodach. Sołtys Marek Hojczyk.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. o godzinie 14.00 na terenie Ośrodka Kultury w Cieplewie przy ul. Długiej 201A odbędzie się "Festyn seniora" impreza plenerowa dla mieszkańców gminy w wieku "65+". Autobus dowożący gości odjedzie z Żukczyna o godzinie 13.40. Zakończenie imprezy planowane jest ok. godziny 19.00 - 20.00 i o tej porze powrotne autobusy zaczną rozwozić gości do domów. Zachęcam do udziału w spotkaniu. Marek Hojczyk.

 

 

 

 

Bardzo proszę o pilne wykonanie przyłączy do dnia 22 listopada br. z uwagi na konieczność rozliczenia przez Gminę inwestycji w celu uzyskania bonifikaty finansowej. Osoby, które mają problemy techniczne lub w uzasadnionych przypadkach potrzebują pomocy finansowej dla wykonania przyłącza proszę o kontakt ze mną. Sołtys

 

W związku z obowiązkiem odbioru odpadów komunalnych przez gminy (od 1 lipca br.), gmina Pruszcz Gdański wyłoniła w drodze przetargu firmę Altvater Piła Sp. z o.o. Umowa została zawarta w dniu 27 maja 2013 r.

Z przykrością stwierdzam, że od dnia przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy Pruszcz Gdański przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o., docierają do nas niepokojące sygnały od mieszkańców.

Żukczyn

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn. Inwestycja jest już na etapie dopuszczenia do eksploatacji przez nadzór budowlany.

W maju dokonano odbioru sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej długości 10 km - wraz z przykanalikami (262 szt.) oraz 2 tłoczniami ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła możliwość odbioru ścieków z posesji zabudowanych oraz perspektywicznie z wydzielonych działek budowlanych.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje,
że w niedzielę 30 czerwca 2013r. firma ALTVATER Piła Sp. z o.o., która od dnia 1 lipca 2013r. będzie zajmowała się odbiorem odpadów komunalnych, planuje dostarczyć pojemniki na odpady do nieruchomości zamieszkałych na terenie Żukczyna.

Firma Altvater Piła Sp. z o.o. rozwozi po terenie gminy pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów. Jeżeli firma nie zastanie nikogo w domu wstawi pojemnik i worki do segregacji odpadów za płot.

Telefon kontaktowy do firmy Altvater Piła Sp. z o.o z siedzibą w Rusocinie przy ul. Transportowej 2 :
tel. stacjonarny 58 691 15 51 tel. komórkowy 602 436 493.

 

Telefony w sprawie niedostarczonych pojemników lub worków na odbiór nieczystości proszę kierować pod :

 

58 692 94 60 lub 58 692 94 59.

 

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.