Złóż deklarację o wysokości opłat za wywóz śmieci

Aktualizacja (4 kwietnia 2013 r.)

W związku z wyczerpaniem środków budżetowych gminy na ten rok, zakończono zbieranie wniosków na dofinansowanie inwestycji.


 

Do 30 kwietnia w Gminie Pruszcz Gdański można składać wnioski na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, kotłów gazowych oraz inwestycji polegających na demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest.

W przyjętym przez gminę budżecie na rok 2013 znalazła się tylko jedna pozycja dotycząca naszej miejscowości ...

Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do bezpłatnego umieszczenia informacji o swojej firmie na naszej stronie.

Zgodnie z zapowiedzią na Zebraniu Wiejskim 18.06.2013, najpóźniej na przełomie czerwca-lipca będziemy mogli podłączyć się do wybudowanej kanalizacji. Do pobrania wzór Zlecenia odbioru ...

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.), obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych spadł na gminę. Od 1 lipca 2013 roku odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę, która zostanie wyłoniona podczas przetargu. W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć umowę firmie wywozowej w takim terminie, aby termin obowiązywania umowy upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Dodatkowo należy pamiętać, że do 31 marca właściciele budynków jednorodzinnych oraz zarządcy budynków wielorodzinnych powinni złożyć do Gminy deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Więcej informacji na stronie gminy Pruszcz Gdański http://pruszczgdanski.pl/

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.