W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.), obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych spadł na gminę. Od 1 lipca 2013 roku odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę, która zostanie wyłoniona podczas przetargu. W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć umowę firmie wywozowej w takim terminie, aby termin obowiązywania umowy upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Dodatkowo należy pamiętać, że do 31 marca właściciele budynków jednorodzinnych oraz zarządcy budynków wielorodzinnych powinni złożyć do Gminy deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Więcej informacji na stronie gminy Pruszcz Gdański http://pruszczgdanski.pl/

Odwiedza nas 61 gości oraz 1 użytkownik.