W związku z obowiązkiem odbioru odpadów komunalnych przez gminy (od 1 lipca br.), gmina Pruszcz Gdański wyłoniła w drodze przetargu firmę Altvater Piła Sp. z o.o. Umowa została zawarta w dniu 27 maja 2013 r.

Z przykrością stwierdzam, że od dnia przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy Pruszcz Gdański przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o., docierają do nas niepokojące sygnały od mieszkańców.

 


Początkowo  z wyrozumiałością przyjmowaliśmy do wiadomości usprawiedliwienie firmy Altvater, która tłumaczyła się rozległym i trudnym terenem, jaki zajmuje gmina Pruszcz Gdański.  Sytuacja ta spotykała się też często ze zrozumieniem mieszkańców.


Niestety, dezorganizacja w temacie śmieci trwa nadal. W związku z tym zdecydowaliśmy się podjąć radykalniejsze kroki.


Informuję Państwa, iż z dniem 19 lipca 2013 r., na koszt firmy Altvater, przestępujemy do wywozu śmieci z ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy.

Z kolei w najbliższy poniedziałek 22 lipca odbędzie się w Urzędzie Gminy spotkanie z prezesem firmy i kierownictwem oddziału w Rusocinie. Podczas spotkania zostaną firmie przedstawione wszystkie nieprawidłowości oraz ich konsekwencje. Uważam bowiem, że od 27 maja firma miała wystarczająco dużo czasu, by przygotować się organizacyjnie i logistycznie do powierzonego zadania.

Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, iż sprawujemy pieczę nad zaistniałą sytuacją i nie pozostawimy jej bez rozwiązania.

Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach wykazują dużą cierpliwość i wyrozumiałość. 

Magdalena Kołodziejczak

Wójt gminy Pruszcz Gdański

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.