Pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym Pani Wójt przedstawiła propozycję budżetu gminy na rok 2014. W budżecie znalazły się następujące inwestycje związane z Żukczynem:

1. Remont drogi nr 2218G Rusocin - Żukczyn - Kaczki (udział Gminy Pruszcz Gdański w zadaniu realizowanym przez Powiat Gdański).

2. Wykonanie ulicy Lipowej (nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie), etap I - 1.400.000 zł.

3. Projekt techniczny wykonania ulicy Nad Potokiem (nawierzchnia, oświetlenie, odwodnienie) - 35.000 zł.

4. Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej - 50.000 zł.

Obecnie projekt trafi do komisji Rady Gminy.

                                                                         Sołtys

                                                                    Marek Hojczyk

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.