Z informacji umieszczonej na stronie Powiatu Gdańskiego w budżecie na rok 2014 przewidziano remont naszej głównej drogi powiatowej 2218G Rusocin - Kłodawa.

 

Ponad 82 miliony złotych– tyle wynoszą planowane dochody Powiatu Gdańskiego w roku 2014. Przyszłoroczny budżet powiatu będzie większy od tegorocznego o około pięć milionów. Będzie też kolejnym rekordowym.

- Ponad 20 milionów zł. wydamy w przyszłym roku na oświatę i wychowanie. Środki te zostaną przeznaczone na funkcjonowanie 3 szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, poradni psychologiczno pedagogicznej oraz na dotacje dla placówek niepublicznych, szkół, OREW-ów. Kolejnych 10 milionów złotych skierujemy na pomoc społeczną – mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Cezary Bieniasz – Krzywiec. – Wraz z szybko zwiększającą się liczbą mieszkańców naszego powiatu, rośnie też liczba zadań związanych z tym właśnie zagadnieniem.

Aż 36 milionów pochłoną inwestycje. Najważniejsze przyszłoroczne zadania to kolejny etap remontu Kanału Raduni – tym razem na jego miejskim odcinku, oraz dalsze remonty i rozbudowa dróg powiatowych.

- Intensywnie przekształcający się powiat wymaga nowoczesnych szlaków komunikacyjnych. W 2014 roku wydamy na ich remonty i rozbudowę 13 832 675 złotych – mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon. – Modernizacji dokonamy niezależnie od tego, czy dostaniemy wsparcie finansowe z rządowego programu rozbudowy dróg lokalnych, czy też nie.

Najważniejsze przyszłoroczne inwestycje w Powiecie Gdańskim to:

- Miasto Pruszcz Gdański: Remont chodników i budowa odwodnienia w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte, od skrzyżowania z Chopina, do obwodnicy Pruszcza.

Remont ul. Gałczyńskiego wraz z budową chodników na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowackiego, do skrzyżowania z ul. Kasprowicza.

- Gmina Suchy Dąb Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w miejscowości Krzywe Koło

- Gmina Kolbudy: Remont drogi powiatowej nr1929G Lniska – Przyjaźń Kolbudy, ulicy Przemysłowej w miejscowości Kolbudy, na odcinku 1,4 kilometra. Remont drogi powiatowej 2203G w Pęgowie, na odcinku od ul. Wyżynnej, do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Lisewie.

- Gmina Cedry Wielkie: Remont drogi powiatowej nr 2235G, Budowa chodnika w ciągu w/w drogi powiatowej.

- Gmina Pszczółki: Remont drogi powiatowej nr 2225G, od skrzyżowania z ul. Klimatyczną, do granicy gminy. Budowa chodnika w ciągu ulicy Żuławskiej, w miejscowości Skowarcz.

- Gmina Trąbki Wielkie Remont drogi powiatowej Sobowidz – Gołębiewko, na odcinku od od skrzyżowania z drogą 2210G, do skrzyżowania z torami kolejowymi.

- Gmina Przywidz: Remont drogi powiatowej 1933G Egiertowo – Przywidz, od Klonowa Dolnego, do granicy administracyjnej Powiatu.

- Gmina Wiejska Pruszcz Gdański: Remont drogi powiatowej 2215G Juszkowo - Pruszcz Gdański, na odcinku leżącym na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Remont drogi powiatowej nr 2218G Rusocin Kaczki Gołębiewo. Remont drogi powiatowej 2213G na odcinku Radunica - Rokitnica.

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.