W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zabierane również odpady zielone – zadecydowała Rada Gminy Pruszcz Gdański.

 

- Odpady zielone będą odbierane w ramach obowiązującej mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyjaśnia Justyna Kaczmarek – Jaguś z Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. -  Odpady te będą zbierane z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych do siedmiu lokali dwa razy w miesiącu w okresie co najmniej od czerwca do października każdego roku.

Mieszkańcy otrzymają specjalne worki do gromadzenia odpadów zielonych, czyli: skoszonej trawy, liści, drobnych gałęzi, chwastów z ogrodu oraz kwiatów.

Ponadto, w styczniu każdego roku z terenu wszystkich posesji w gminie zbierane będą drzewka świąteczne (w systemie „od domu do domu”).

Poza regularnymi odbiorami, odpady zielone będzie można nadal przywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Będzieszynie.

- Zbieranie tego rodzaju odpadów oddzielnie przyczyni się do zmniejszenia masy odpadów niesegregowanych i pomoże osiągnąć wymagany prawem poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – dodaje J. Kaczmarek – Jaguś.

źródło Gmina Pruszcz Gdański

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.