Aktualizacja (4 kwietnia 2013 r.)

W związku z wyczerpaniem środków budżetowych gminy na ten rok, zakończono zbieranie wniosków na dofinansowanie inwestycji.


 

Do 30 kwietnia w Gminie Pruszcz Gdański można składać wnioski na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, kotłów gazowych oraz inwestycji polegających na demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest.

Dotacja może być przyznana na dofinansowanie:

1)zakupu urządzeń w następujących zadaniach:

a) budowie oczyszczalni ścieków na terenach, na których Gmina nie przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnych,

b) zakupie z montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do ogrzewania budynków i/ lub do produkcji ciepłej wody użytkowej,

c) zakupie z montażem pieca gazowego (służącego tylko do centralnego ogrzewania lub do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) w przypadku zmiany ogrzewania budynku z węglowego na gazowe;

2)zadania polegającego na wymianie pokryć dachowych i elewacji, wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć:

1)80% kwoty brutto zakupu urządzeń w przypadku dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków, nie więcej niż 8.000,00 zł,

2) 30% kwoty brutto zakupu urządzeń w przypadku dofinansowania instalacji pompy ciepła lub kolektorów słonecznych nie więcej niż 4.000,00 zł,

3) 30% kwoty brutto zakupu kotła gazowego, w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe, nie więcej niż 3.000,00 zł,

4) 23,00 zł brutto za 1 m2 demontażu, transportu i utylizacji powierzchni pokrycia dachowego bądź elewacji budynku wykonanej z azbestu i nie więcej niż 10.000,00 zł  za całe zadanie.

Wnioski należy składać maksymalnie do 30 kwietnia do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Wzory wniosków oraz więcej informacji na stronie Gminy Pruszcz Gdański.

Należy pamiętać, że wyroby zawierające azbest muszą zniknąć do 2032 r. Tak stanowi rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1876).

Odwiedza nas 38 gości oraz 1 użytkownik.