Bardzo proszę o pilne wykonanie przyłączy do dnia 22 listopada br. z uwagi na konieczność rozliczenia przez Gminę inwestycji w celu uzyskania bonifikaty finansowej. Osoby, które mają problemy techniczne lub w uzasadnionych przypadkach potrzebują pomocy finansowej dla wykonania przyłącza proszę o kontakt ze mną. Sołtys

 

W związku z obowiązkiem odbioru odpadów komunalnych przez gminy (od 1 lipca br.), gmina Pruszcz Gdański wyłoniła w drodze przetargu firmę Altvater Piła Sp. z o.o. Umowa została zawarta w dniu 27 maja 2013 r.

Z przykrością stwierdzam, że od dnia przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy Pruszcz Gdański przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o., docierają do nas niepokojące sygnały od mieszkańców.

Żukczyn

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn. Inwestycja jest już na etapie dopuszczenia do eksploatacji przez nadzór budowlany.

W maju dokonano odbioru sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej długości 10 km - wraz z przykanalikami (262 szt.) oraz 2 tłoczniami ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła możliwość odbioru ścieków z posesji zabudowanych oraz perspektywicznie z wydzielonych działek budowlanych.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje,
że w niedzielę 30 czerwca 2013r. firma ALTVATER Piła Sp. z o.o., która od dnia 1 lipca 2013r. będzie zajmowała się odbiorem odpadów komunalnych, planuje dostarczyć pojemniki na odpady do nieruchomości zamieszkałych na terenie Żukczyna.

Firma Altvater Piła Sp. z o.o. rozwozi po terenie gminy pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów. Jeżeli firma nie zastanie nikogo w domu wstawi pojemnik i worki do segregacji odpadów za płot.

Telefon kontaktowy do firmy Altvater Piła Sp. z o.o z siedzibą w Rusocinie przy ul. Transportowej 2 :
tel. stacjonarny 58 691 15 51 tel. komórkowy 602 436 493.

 

Telefony w sprawie niedostarczonych pojemników lub worków na odbiór nieczystości proszę kierować pod :

 

58 692 94 60 lub 58 692 94 59.

 

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański i Przewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański zapraszają na FAKTORIĘ KULTURY 2013

MECENAS CYKLU  - SAUR NEPTUN GDAŃSK.
Wszystkie wydarzenia odbywają się w amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego.

W PROGRAMIE:

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram wywozu śmieci przez Alvater Piła (Veolia) w Żukczynie ...

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.