Dni Otwarte Projektów Unijnych to największy w województwie cykl imprez promujących projekty unijne. Podczas wydarzenia odbędzie się ponad 150 imprez, które promować będą około 97 projektów realizowanych na terenie całego województwa pomorskiego. Wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody sportowe, regaty, zwiedzanie projektów, wystawy, konkursy i zabawy dla dzieci, gry miejskie, spektakle teatralne i wiele, wiele innych.

Dokładny kalendarz wydarzeń dostępny na stronie http://www.dniotwarteprojektowunijnych.pl/

W dniu 31 sierpnia 2013 r. (sobota) o godzinie 14.00 na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Rotmance odbędzie się Gminny Festyn Rekreacyjno - Sportowy i V Olimpiada Sołectw. Zapraszam wszystkich mieszkańców Sołectwa Żukczyn do udziału w imprezie, a osoby chętne do startu w Olimpiadzie Sołectw proszę o osobiste zgłoszenie do dnia 27 sierpnia w świetlicy wiejskiej, gdzie jest do wglądu regulamin uczestnictwa i wykaz konkurencji dla dorosłych i dzieci. Jeśli uda się nam zgromadzić reprezentację sołectwa, to w dniu 28 sierpnia potwierdzę jej udział w zawodach. Sołtys Marek Hojczyk.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. o godzinie 14.00 na terenie Ośrodka Kultury w Cieplewie przy ul. Długiej 201A odbędzie się "Festyn seniora" impreza plenerowa dla mieszkańców gminy w wieku "65+". Autobus dowożący gości odjedzie z Żukczyna o godzinie 13.40. Zakończenie imprezy planowane jest ok. godziny 19.00 - 20.00 i o tej porze powrotne autobusy zaczną rozwozić gości do domów. Zachęcam do udziału w spotkaniu. Marek Hojczyk.

 

 

 

 

Bardzo proszę o pilne wykonanie przyłączy do dnia 22 listopada br. z uwagi na konieczność rozliczenia przez Gminę inwestycji w celu uzyskania bonifikaty finansowej. Osoby, które mają problemy techniczne lub w uzasadnionych przypadkach potrzebują pomocy finansowej dla wykonania przyłącza proszę o kontakt ze mną. Sołtys

 

W związku z obowiązkiem odbioru odpadów komunalnych przez gminy (od 1 lipca br.), gmina Pruszcz Gdański wyłoniła w drodze przetargu firmę Altvater Piła Sp. z o.o. Umowa została zawarta w dniu 27 maja 2013 r.

Z przykrością stwierdzam, że od dnia przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy Pruszcz Gdański przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o., docierają do nas niepokojące sygnały od mieszkańców.

Żukczyn

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn. Inwestycja jest już na etapie dopuszczenia do eksploatacji przez nadzór budowlany.

W maju dokonano odbioru sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej długości 10 km - wraz z przykanalikami (262 szt.) oraz 2 tłoczniami ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła możliwość odbioru ścieków z posesji zabudowanych oraz perspektywicznie z wydzielonych działek budowlanych.

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.